Офис методиста
ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту Із змінами і доповненнями, внесеними від 19 лютого 2009 року N 1024-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту Із змінами і доповненнями, внесеними від 19 лютого 2009 року N 1024-VI

Положення абзацу другого частини першої статті 39 цього Закону визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним)(згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 7 липня 2004 року N 14-рп/2004)

Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.

эротический массаж киев ковский на карте киева Болонский процесс